REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Kontrola doručeného zboží

  Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách či mylně dodaném zboží, do 3 dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího elektronicky na e-mail info@sproki.cz, či písemně na korespondenční adresu společnosti Sproki s.r.o., Medkova 1316/23,  Hradec Králové 500 02 (datum odeslání písemného upozornění do 3 pracovních dnů od doručení zboží). Předem se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. Rádi bychom Vás ujistili, že se snažíme reklamace řešit co nejrychleji a nejlépe, jak je možné.

   

 • Poškození zboží dopravou

  Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho doručení přepravcem. Oznámení o zjištěných vadách způsobených přepravou (dopravcem), musí kupující učinit neprodleně po převzetí zásilky, max. do 48 hodin od převzetí zboží, a to přímo přepravní společnosti. (Příslušné formuláře kupující nalezne na webových stránkách dopravce). Po lhůtě 2 dnů od převzetí zboží, přepravci neberou na reklamaci již zřetel a nemůže být tedy poškození zboží řešeno a nemůže být tedy ani řešena bezplatná oprava / náhrada poničeného zboží firmou Sproki! Po učinění reklamace dopravci, informuje dopravce firmu Sproki. Prosíme, informujte o této vzniklé situaci i Vy přímo nás - firmu Sproki, abychom o situaci věděli a mohli co nejrychleji řešit Vaši reklamaci. V případě kladného vyjádření přepravce na danou reklamaci, bude poškozené zboží opraveno, v případě, že nebude oprava možná, tak bude  zdarma nahrazeno novým, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne informování firmy Sproki. 
  Upozornění: při reklamaci je většinou dopravcem požadováno nafocení rozbitého či poškozeného zboží včetně popisu obalového materiálu, ve kterém bylo zboží zabaleno. Z tohoto důvodu se prosím neprodleně informujte u konkrétního dopravce na správný postup při reklamaci. Veškeré informace najdete na webu konkrétního dopravce. 

 • Reklamace vadného zboží

  Kupující je povinen nahlásit reklamaci či mylně dodané zboží prodejci neprodleně po převzetí zboží, max. však do 3 pracovních dnů, a to e-mailem. Při informování o reklamaci písemnou formou (dopisem) na adresu firmy, se bere v úvahu datum odeslání reklamace, přičemž datum odeslání písemné reklamace by mělo být max. 3 pracovní dny ode dne dodání zásilky. Nutné je nahlásit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu), číslo objednávky a popsat, jaké zboží bylo špatně vyrobené či reklamaci jaké vady uplatňuje.  Prodávající dohodne s kupujícím následný postup (e-mailem či telefonicky). Nebude-li dohodnuto jinak, zboží je nutné obratem vrátit na adresu firmy Sproki, pečlivě a řádně zabalené (bublinková fólie, pěnové profily, pevná krabice...) aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Přepravní náklady v případě uznané reklamace, následně zákazníkovi proplatí firma Sproki zasláním ceny dopravy na účet zákazníka. Přepravní náklady v případě neuznané reklamace, uhradí zákazník.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného a neadekvátního používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulaci či vystavením zboží špatným podmínkám (voda, vlhkost, sluneční záření, ap.) a vadám vzniklým přirozenou funkcí materiálu (přirozenými vlastnostmi dřeva). Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
   

 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace, a to e-mailem. Na výslovné vyžádání zákazníka vyjádření o reklamaci proběhne zároveň formou dopisu zaslaného firmou Sproki na adresu zákazníka.

 • Ostatní ustanovení a lhůty reklamace se řídí Obchodními podmínkami firmy Sproki s.r.o. a aktuálním Občanským zákoníkem České republiky

NajduZboží.cz